Amplitude – Versterker

Ik wil het eens hebben over de amplitude van een energiegolf. Want er wordt zoveel gezegd en geschreven over de frequentie (en gerelateerde bewustzijns-) verhoging van de aarde, dat je kunt vergeten dat een golf, vibratie/trilling, bestaat uit de frequentie (de afstand tussen de golven), maar ook uit de amplitude. Dit is de afstand vanaf de middellijn tot aan de rand van de golf, de grootte van de uitslag dus. In geluid manifesteert dit in de geluidsterkte, dus hard of zacht; terwijl de frequentie de hoogte van de toon is, dus een hoge noot of een lagere.

Meer versterkers nodig

Tijdens mijn reis komt telkens naar voren dat de helers en lichtwerkers ook ‘versterkers’ zijn; zij die de amplitude van de golf vergroten. Stel je eens voor; er is een geluid, maar zo zwak dat de deze niet kunt horen. Dan kan de frequentie hoog zijn; maar bereikt jou niet zo dat je er van bewust bent. Alleen de stille luisteraar vangt de boodschap op. Een versterker verhoogt de geluidssterkte zodat je deze beter kunt horen, en het reikt verder. Ook de buren kunnen meeluisteren. Is dit niet de voorliggende taak? Om verder te reiken en bewustzijn toegankelijk maken voor een grotere groep mensen die (nu nog) niet de zachtere geluiden kunnen horen omdat er teveel innerlijke ruis is?

5G en 5D

Een versterker versterkt bij resonatie (bij dezelfe frequentie), en corrigeert ook tegengeluiden; dus golven die de pure sinus vormige golf verstoren of verzwakken. Door een vergrootte tegengolf te plaatsen wordt het effect van een verstoring opgeheven. Klinkt allemaal wat technisch, maar als dit je aanspreekt weet je ook wat ik ermee bedoel (he, dat is resonatie! 😉

Maar ik vertel dit saaie tussen-stukje omdat het wel iets aangeeft wat er in de wereld gaande is; namelijk verstoring van de verhoogde energie (dus verhoogde frequentie), door deze af te zwakken. Ik vraag mij af of 5G en 5D een causaal verband hebben. 5G heeft een hogere frequentie dan de verouderde drager 4G en hierom dient op kortere afstanden een transporter/versterker te worden geplaatst. De transporter (een kastje of zo), zorgt ervoor dat de golf door de ruimte beweegt en blijft bestaan. Door verplaatsingen kan er vermindering (van amplitude) optreden; en bij gebrek aan versterking kan de golf uitdoven. Is 5G een tegengolf op de verhoogde frequentie van de aarde, om het effect teniet te doen? Dan dienen wij mensen de golfsterkte van de aarde te verhogen door deze dus te versterken. De totale versterking is een som van de delen; dus hoe meer versterking van hogere frequenties van de aarde, hoe zwakker de invloed van de tegenkrachten. Aha…

-De versterking in de kastjes kan vervolgens ook nodig zijn om het verhoogde bewustzijn van de mensheid (opnieuw) aan te vallen, enzovoort…-

Hoe versterk je?

Ik ontdek tijdens mijn reis hoe ik dit van nature altijd al heb gedaan; door bijvoorbeeld te dansen, door in mijn lichaam aanwezig te zijn (yoga en meditatie), verbinding met de bron des levens (aarde en bron). Maar ook door in een beleving te stappen en mijn gehele wezen ermee te vullen. Vervolgens het alle ruimte te geven. Ik vergroot dus mijn ervaring; mijn gevoel hierin. Alles wat vibreert en waarvan ik weet dat het mij en dus de wereld dient, laat ik toe waarop ik mijn omgeving ermee doordring. Als een inktvlek die zich uitbreid. Dansen, lachen, creativiteit; het zijn uitingen die een vibratie en de bestaande energie versterken. Dus doe mee, en laat je zien en horen en werk zo mee aan de grootste versterker die er ooit was.