Over mediteren

VIJFTIEN JAREN GELEDEN mediteerde ik om orde en stilte in mijn wervelende geest te creëren. Als ik dit had bereikt, was de meditatie ‘gelukt’ naar mijn beperkte mening en vaak ook het moment de toestand te beëindigen. Er was onderscheid tussen de beoefening en het dagelijks leven.

TIEN JAREN GELEDEN was inmiddels het bewuste proces van heling en transformatie op gang gekomen. Tijdens meditatie ervoer ik een aaneenschakeling van diepere onder gemoffelde emoties die werden verwerkt. Hoe dit gebeurde laat ik voor nu. De rust en vrede en momenten van eenheidsgevoel die hieruit ontsprongen waren voor mij de bezegeling van een ‘geslaagde sessie’. 

Je leest de aanhalingstekens goed; er was iets te behalen tijdens het ritueel! En vanwege de groei (en frequentieverhoging) was dit zeker een stimulerend besef, maar ook ik-gericht. Het ego stond nog een het stuur. De geluksgevoelens waren niet blijvend en beklijvend. 

VIJF JAREN GELEDEN, na die heftige emotionele jaren, bleef ik een tijdje hangen in ‘the love and light’ energiefrequentie die ik in meditatie had ontdekt. Bij het naar binnen keren ‘zocht’ ik naar de stille vredige plek en verbleef daar graag voor langere tijd. Ik voelde me zo dichtbij mezelf. Op zich niet helemaal verkeerd, maar het belicht niet de gehele waarheid. Ik viel toch van de troon, en bleek dit entertainment, geen ascensie. De schaduwkanten deden hun intrede en ik kon niet anders dan deze aangaan.

NU mediteer ik om-in-met alles wat zich aandient te verankeren in materie (mijn stoffelijk en fijnstoffelijk lichaam). Gaandeweg, door de duisternis, ontving ik inzichten, ideeën, beelden, verhalen, informatie en wijsheden. Een toename van invallen, noem het maar downloads. Ook hervond ik verloren gewaande kwaliteiten. Naarmate ik deze serieus ging nemen, nam ook mijn ontvangend vermogen toe en begon het in het dagelijks leven te verweven. Meer en meer bevestigingen en bekrachtigingen door ontmoetingen met mensen met een boodschap en merkwaardige gebeurtenissen. Zo spreekt de ziel tot mij, het is waarachtig!

Never a dule moment… 😉 

Ik ervaar dagelijks en voortdurend een onderlaag van vrede en geluk; langzaamaan geef ik mijn bestaan over aan het leven zelf ipv het ego en omstandigheden. Dit is een wezenlijke verschuiving tov van jaren geleden.

Mijn stilzwijgen en geisoleerd leven heeft mijn pad doen keren tot dit punt nu. Met mijn teachings en manier van leven was ik op een bypass beland. Door mij hieraan te onttrekken ben ik dieper gekomen en is mijn bewustzijn ruimer geworden. Meditaties voelen anders, veel energetischer en vol mysteries die onthult gaan worden. Tis als een spannend boek. 

Meditatie begint pas nadat je bent geland en de geest tot rust is gekomen… pas dan vinden helingen en downloads bewust plaats. En ontvouwt zich jou boek met verstopte verhalen. Maar let wel: je kunt niet beïnvloeden wat er tot je komt. Vertrouw erop dat je ontvangt wat voor jou past in dit moment. 

Ik vlei mij neer op deze hunebed aan een meertje tussen de weilanden. Er groeit een neiging (he is dit een duwtje vanuit het iets?) om dit te gaan schrijven, wellicht eindigt hiermee mijn lange pauze van ruim 2 jaar van zwijgen. De tijd van opschrijven van verworven inzichten breekt dan eindelijk aan. Fijn als je mee reist en dit leest. 

♡☆♧ AnnaHita – Guidance in Awareness