Vriendelijkheid en Transformatie

Deze en de komende weken beslaan de thema’s in de lessen de Yama’s; ofwel morele verplichtingen, om als ‘goed’ yogi te leven. De Yama’s zijn één onderdeel van het 8-voudige pad dat is beschreven door Pantanjali en vormt de basis van de yoga, de Raja yoga.

Eerste Yama: Geweldloosheid

Deze week heb ik met de cursisten gesproken over de eerste Yama: geweldloosheid. Wat betekent dit eigenlijk voor jou? Voor de één betekent dit dat je niet over je eigen grenzen gaat, voor de ander dat hij/zij tracht met respect met anderen om te gaan, weer een ander noemt dat de kritische innerlijke stem niet als waarheid wordt beschouwd en kiest ervoor daar niet naar te leven. Volgens het geschrift gaat het inderdaad over het niet-kwetsen, niet-benadelen en niet-schaden van iets of iemand anders. Dus niet jezelf, niet de ander en niet de wereld en niet de natuur.

Wil je leven volgens dit principe, dan reikt deze aangenomen verplichting heel ver, en vergt dit een diep doordrongen inzicht door de beoefening wat het gevolg is van jou eigen denken, woorden en handelingen. Want uiteindelijk begint het altijd bij de persoon zelf. Leef je zonder dit ‘geweld’, of tracht je zo te leven, en heerst in jou de intentie zo te leven, dan plant je goede zaden in jezelf. Je zult hierdoor veranderen, ofwel transformeren. Zoals jij jezelf beschouwd, zal jij het leven gaan beschouwen en als vanzelf zul je de ander en de wereld net zo tegemoet treden als je naar jezelf toe doet.

Bezielde adem

Mooie woorden, prima theorie. Hoe ‘doe’ je dit? Door regelmatig naar binnen te keren en jezelf te onderzoeken, en daarbij als een liefdevolle moeder de innerlijke woorden, je gedachten en vooral de emotie hierbij aan te gaan. Dus met vriendelijkheid en oprechtheid in deze ervaring te zijn. Niet opnieuw met kritiek, want juist de kritiek op jezelf is zo verwoestend en leidt nimmer tot transformatie.

In je ervaring blijf je met aandacht daar waar je dit ervaart en je blijft ademen. Ademen en aandachtig zijn, zoals je zonder haast wacht op de bus. Adem is jou levensenergie, is je bezieling. Middels je adem treedt je vanuit je ziel in contact met die innerlijken woorden, gedachten en emoties. En door te ‘wachten’ komt er vanuit je ziel dan iets op. Het zal je verrassen, want je ziel heeft zijn eigen verhaal aan jou te vertellen, iets wat nog niet in je bewustzijn was. Ontvang dat wat er opkomt en vrees niet. Er zal een lichamelijke sensatie zijn, een schokje, trillen, kou of andere ontlading. Kan soms best heftig zijn. Ontvang ook deze ontlading; ervaar deze en adem door. Dit ontvangend, verandert er geleidelijk aan iets in jou; op energieniveau vindt de transformatie plaats. Je kado terug is inzicht, dat zich in jou heeft verinnerlijkt.

Het ego

Dit is heel wat anders dan erover denken of praten. Want ook dit is ego. Hoe veel je ook over praat, en hoe goed je intentie ook is; op fijnstoffelijk niveau dat in je lichaam te ervaren is en in de stilte van je eigen proces, vindt de waarlijke verandering plaats. Het ego is iets dat zich middels je innerlijke criticus aan jou openbaart, en is een weergave van hoe je over jezelf denkt en wat je in jezelf voelt (spanning, onrust), ontstaan door nare gebeurtenissen in jou leven; door opvattingen die niet overeenstemmen met wie jij in je essentie bent. Het ego voedt zich door jou niet-vriendelijke aandacht en niet-doorvoelde ervaringen, en zal verschrompelen als je met bezielde adem, geduld, liefde en in stilte doorvoelt. Uiteindelijk komt door regelmatige beoefening het ego tot bedaren. Je zult dan ook niet meer door anderen op dat aspect geraakt kunnen worden, want deze lading is niet meer in jou aanwezig.

Steeds weer kiezen voor vriendelijkheid

Mooie woorden, prima theorie. Hoe dan echt? Nou, begin met vriendelijk zijn naar jezelf; in alles wat zich aandient in jou lichaam en geest en bij alle handelingen die je uitvoert. Ook als het niet zo ‘goed’ met je gaat, juist dan heb je baat bij een liefdevolle zelfomarming; zonder dat je erin verzand. Zodra je merkt dat je in een kwelling vast zit, of in het sentiment van schuldgevoelens, zelfmedelijden of afkeer naar jezelf, dan helpt het om bewust je adem te verbinden met die altijd aanwezige liefdevolle en vriendelijke benadering. Wees je eigen vriend, je hartsvriend en vertrouw erop dat deze vriend jou nooit verlaat; jij verlaat jezelf nooit!

Vriendelijkheid; de cursisten hebben ruimte en zachtheid ervaren. Ook een meer ontspannen houding zowel fysiek als mentaal. Signalen van transformatie. En zo leert je iedere keer weer; ook voor mij is dit een continue beoefening. Ieder krijgt in het leven de lessen voorgeschoteld en zal eens een misstap maken. Een stap dat je verder weg brengt van waar je zo graag wilt zijn. Sta altijd weer op; beter gezegd, ga zitten en beoefen deze vriendelijkheid….. net als ik (de yogadocente) het ook keer op keer weer aan gaat, omdat ze niet anders kan en wil.